FOTOBOEK HOME PAGINA ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS
TEELT

Vlas wordt uitgezaaid tussen einde maart en begin april en is klaar om gesleten (uitgetrokken) te worden na een relatief korte periode van 100 dagen.   Vlas wordt geoogst tussen begin juli en midden augustus. 

Vlas wordt uitgetrokken om de volledige lengte van de vezels te bewaren.  Na het slijten wordt het strovlas uitgespreid in zwaden op het veld om te drogen. Het proces van dauwroten (vlas wordt op het veld gelaten om te roten) kan 1 tot 2 maanden duren, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

Roten is het ontsluiten van de vezels met de hulp van micro-organismen.  Het strovlas wordt ook verschillende malen gekeerd op het veld, om zodoende een homogeen gerote kwaliteit van strovlas te bekomen. 

Wanneer het vlas optimaal is geroot, wordt het opgerold in ronde balen, en kan het worden bewaard in afwachting van verdere verwerking (het zwingelen). 

 

 

vlasveld in bloei

slijtmachine vlasoproller balen strovlas